ITC-Logo

Privacy Verklaring voor de Schipholtaxi

Inleiding.

Internet Taxi Centrale.nl respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. We publiceren deze Privacy Verklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en de wijze waarop dit door ons wordt uitgevoerd.

Het doel van deze Privacy Verklaring is tweeledig:

A. Het beschrijven van de wijze waarop wij gegevens van bezoekers van door Internet Taxi Centrale.nl ontwikkelde, beheerde en geexploiteerde websites registreren, bewaren en verwerken;

B. Het beschrijven van de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens van klanten en opdrachtgevers van Internet Taxi Centrale.nl.

Op de levering van alle diensten en producten van Internet Taxi Centrale.nl zijn onze Algemene voorwaarden, alsmede het Nederlands recht, van toepassing. Internet Taxi Centrale.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Privacy verklaring voor website bezoekers.

De volgende informatie is van toepassing op het bezoeken van de website van Internet Taxi Centrale.nl, alle andere internetsites die door Internet Taxi Centrale.nl worden beheerd of geëxploiteerd, websites van klanten en/of websites die gebruik maken van door Internet Taxi Centrale.nl ontwikkelde software.

Persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming in geen geval persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals klikgedrag, het type browser dat u gebruikt of met welke provider u contact zoekt met het internet.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u een taxi of taxi-busje wilt bestellen. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een 'account', om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen. In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens doorspelen aan derden, zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben ontvangen.

Gegevensbeveiliging.

Internet Taxi Centrale.nl maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van het wereldwijde web kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via het internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies.

Internet Taxi Centrale.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten incidenteel gebruik van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld in een website artikelen worden toegevoegd aan een virtuele winkelwagen. Internet Taxi Centrale.nl plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.

Informatie opgeslagen in Cookies wordt niet op individueel niveau gebruikt en kunnen nimmer tot individuele personen worden herleid.

Middels het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies niet automatisch te accepteren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt, kunnen we een correcte werking van onze websites echter niet langer garanderen.

Links naar andere websites.

Onze internetpagina's bevatten vaak links naar andere websites. Internet Taxi Centrale.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Internet Taxi Centrale.nl vallen.

Privacy verklaring voor klanten en opdrachtgevers.

De volgende informatie heeft betrekking op de levering van diensten, zoals het bestellen van een taxi of taxi-busje, aan opdrachtgevers van Internet Taxi Centrale.nl. Verstrekking van persoonsgegevens Voor de levering van diensten voegen wij uw persoonsgegevens toe aan ons klantenbestand. Deze gegevens worden door u verstrekt bij het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een (online) bestelling. Bij eventuele wijzigingen in uw gegevens laten wij ons hiervan graag door u op de hoogte stellen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Gebruik van persoonsgegevens

Het gebruik van bedrijfs- en/of persoonsgegevens beperkt zich tot de levering van diensten conform van toepassing zijnde overeenkomst(en). Wij behouden ons het recht u informatie te verschaffen over onze diensten. Indien u dit niet op prijs stelt, laat ons dit dan gerust weten zodat wij dit kunnen respecteren.

Uw informatie en derden

Internet Taxi Centrale.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de Nederlandse privacywetgeving te respecteren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens? Neem dan contact met ons op via de op de website vermelde contactgegevens of kijk op www.internettaxicentrale.nl Bent u van mening dat Internet Taxi Centrale.nl of een van haar partners of opdrachtgevers/klanten deze Privacy Verklaring niet voldoende respecteert, spreek ons hier dan gerust op aan.